استاندارد 14224 به عنوان يکی از محصولات پروژه oreda دارای ويژگي های بسيار خوبی از جمله موارد زير می باشد:

 1. ارائه الگوی جامعی از داده های مورد نياز برای سيستم نگهداری و تعميرات همگون و استاندارد.

2. تبيين و تشريح کليه فيلدهای اطلاعاتی مورد نياز برای يکسان سازی سيستم جمع آوری داده ها.

3. تسهيل تبادل و انتقال داده های حياتی نگهداری و تعميرات.

اخيراً، عنايت ويژه ای به اين استاندارد از طرف صنايع ايرانی شده است. اين توجه، ابتدا از صنايع نفتی شروع شد و به دنبال آن ساير حوزه های صنعتی به آن روی آوردند.  اما متاسفانه، مشاهده می شود عده ای با سوء استفاده از ناآگاهی واحدهای صنعتی سعی در غلو و مبالغه گويی در خصوص اين استاندارد کرده اند. به اين دليل، لازم است واحدهای صنعتی نکات زير را در خصوص استاندارد مذکور مدنظر داشته باشند:

1. اين استاندارد تنها يک منبع و الگوی خوب است نه بيشتر از اين.

2. هيچ اجباری برای پياده سازی کامل اين استاندارد نيست. چون هيچ گواهينامه ای توسط هيچ نهادی برای پياده سازی و اجرای آن را ارائه نمی شود.

3. ممکن است (و بديهی است)، برخی از تجهيزات موجود در واحدهای صنعتی تحت پوشش اين استاندارد نباشد. اين مورد طبيعی است. زيرا استاندارد، برای صنايع فرآيندی است نه بيش از آن.

4. بحث هايی مانند تاکسونومی، مد و مکانيزم های پيشنهادی برای گروه های تجهيزات و اطلاعات پيشنهادی برای جمع آوری، می توانند منابع و راهنمايی خوبی برای صنايع باشند.

نکته آخر آنکه استاندارد 14224، به منظور رفع نيازهای تبادل اطلاعات، جهت چند شرکت نفتی به وجود آمد. يعنی آنها برای استفاده از بانک های سوابق خرابی همديگر نياز داشتند که فرمت های اطلاعات خرابی خود را استاندارد نمايند.  پس استاندارد کردن داده هايشان به دنبال يک نياز در دستور کار قرار گرفت. سوال ما از صنايع ايرانی اين است که شما می خواهيد داده هايتان را برای چه کسی، و برای استفاده از چه منافعی تحت فرمت های پيشنهادی اين استاندارد در آوريد؟ اين هزينه ای که می کنيد برای رسيدن به چه هدفی است؟


منبع: سایت نگهداری تعمیر ایرانی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , استانداردسازی , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:0 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

استاندارد  IEC 1025، در سال 1991منتشر شده است. هدف آن معرفی روش «تحليل درختی عيب»  يا FAULT TREE ANALYSIS می باشد.

در تعريف درخت عيب، استاندارد جمله زير را استفاده نموده است:

 

نمايش گرافيکی سازمان يافته ای از موقعيت ها يا ساير عواملی است که در وقوع يک واقعه نامطلوب مشخص نقش داشته يا مسبب آن بوده اند. به اين واقعه نامطلوب مشخص، TOP EVENT گفته می شود.

مهم ترين بندهای اين استاندارد عبارتند از:

بند 5- به معرفی ساختار درختی عيب و اهداف تحليل درختی عيب و کاربردهای آن می پردازد.

بند6- اصول تحليل درختی عيب را معرفی می کند. در اين فصل با ساختار درخت آشنا می شويم.

بند7- رويه ای کلی به منظور انجام تحليل درختی عيب در اين فصل معرفی می شود. همچنين، نحوه ترسيم درخت، انواع تحليل های درخت و آشنايی با مجموعه های برشی حداقل (MINIMUM CUT SETS) از ديگر موارد اين بند می باشد.

پيوست اين استاندارد نيز، مشتمل بر علايم و نمادهای مورد استفاده در درخت عيب می باشد.


منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:36 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

اين استاندارد اولين بار در سال 1994 منتشر شده است. عنوان کامل آن «صنايع گاز طبيعی و نفت- جمع آوری و تبادل داده های قابليت اطمينان و نگهداری و تعميرات برای تجهيزات» می باشد.

در مقدمه ويرايش اول اين استاندارد، اشاره شده که پروژه oreda مبنای تهيه آن بوده است. همچنين، انواع تجهيزات استفاده شده در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی تحت شمول اين استاندارد بوده، هرچند اصول اشاره شده در آن، برای ساير صنايع نيز قابل کاربرد می باشد.

اما، ويرايش دوم اين استاندارد، در سال 2006 عرضه شده است.  مهم ترين سرفصل ها و اهداف اين استاندارد عبارتند از:

1- ايجاد فرمتی استاندارد به منظور تبادل داده های جمع آوری شده  در حوزه های قابليت اطمينان، و قابليت نگهداری و تعميرات

2- اشاره به  منافع حاصل از جمع آوری و تحليل داده های قابليت اطمينان و قابلِت تعمير و نگهداری

3- کيفيت داده های جمع آوری شده و توصيف فرآيند و روش جمع آوری داده ها

4- نحوه تعريف حدود و مرزهای هر سيستم يا تجهيز، شکستن تجهيزات به اجزا.

5- تعريف و تبِيين زمان های مرتبط با کار و ازکارافتادگی تجهيزات (مانند زمان های تدارکات، تعمير اصلی، ازکارافتادگی برنامه ريزی شده و ...)

6- داده های توصيه شده برای تجهيزات، خرابی ها و نت

7- و پيوست های بسيار مفيدی در زمينه بندهای فوق الذکر

 اين استاندارد، در ايران تاکنون حداقل توسط دو بخش به صورت رسمی ترجمه و منتشر شده است. توسط آقای ناصر جلالی، و همچنين توسط تيمی از دانشگاه امام حسين (ع).  هرچند، در بخش های مختلف صنعت، به شکل غيررسمی، بخش هايی از/ تمام اين استاندارد ترجمه و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. 


 منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:35 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

استاندارد EN 13306، با عنوان واژگان نگهداری و تعميرات، توسط گروهی از متخصصان اين حوزه طی سالهای 1994 تا 2001 تدوين شده است. 

اولين ويرايش آن در سال 2001 توسط موسسه استاندارد اروپايی منتشر شد. پس از چندين سال  (2010) اخذ نظرات کاربران و متخصصين نت در سراسر جهان، ويرایش دوم اين استاندارد منتشر گرديد.

 

استاندارد IEC 6005-191 به عنوان مبنايی برای تهيه اين استاندارد استفاده شده است، اما برخی واژگان تغيير يافته اند. همه واژگان استاندارد مذکور در 13306 استفاده نشده است. 

واژگان تحت پوشش اين استاندارد، نشان مي‌دهند كه نگهداری­ و تعمير ات محدود به اقدامات فني نبوده، بلكه شامل ساير فعاليت ها مانند برنامه‌ريزي، کار با مستندات و... مي‌شود. بنابر ادعای نويسندگان ، اين استاندارد می تواند مبنايی برای عقد قراردادهای نت و جلوگيری از ابهام در برداشت از بندهای قراردادی تلقی شود.

منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , مبانی و تعاریف نت

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:33 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

نام کتاب: آشنايی با مديريت توليد فراگير

نويسنده: فوميو گوتو (Fumio Goto)    مترجم: دکتر فتاح ميکائيلی     تعداد صفحات: 84     سال انتشار: 1385       ناشر: ارکان دانش 

 

 فوميو گوتو مدير بخش فناوری قسمت پيشبرد TPM در مرکز JIPM بوده است. همچنين در سال 1988 به سمت مدير مرکز تحقيقات TPM در اين موسسه منصوب شده است. ايشان از علمای حوزه TPM و از پيشروهای اين شاخه از نت می باشد و بارها به ايران سفر نموده و به عنوان مشاور و مدرس فعاليت نموده است.

فهرست مطالب اين کتاب عبارتند از:

1- شکل گيری TPMو روند تحول آن

2- فلسفه پيشگيری

نظام پيشنهادات عامل سقوط شرکت است/ رويکرد قياسی

3- گرايش به سمت بی عيب و نقص بودن (نظام بی عيب)

نهضت بدون عيب (Zero Defect)/ جامعه رقابتی و گرايش به سمت صفر/ زيان مزمن و زيان ناگهانی

4- مديريت ژاپنی (فعاليت گروه های کوچک)

ضروريات مردمان کشاورز/ تشکيلات و گروه های همپوشان/ رهبری و انگيزه/ معرفی چهار عامل ايجاد انگيزه برای انجام کار/ ناواردی مافوق در تشويق و تنبيه/ عذر و بهانه آوردن باعث رکود سازمان می شود.

 


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:23 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

خلاصه کتاب نگهداري و تعميرات بر مبناي قابليت اطمينان- نوشته جان موبري- ترجمه دکتر زواشکياني

فصل 2- کارکردها

همانگونه که در فصل قبل گفته شد، بايد کارکردهاي هر تجهيز را تعريف کنيم. لازم است تعريف کارکرد با جزئيات کامل انجام شود. بنابراين، يک تعريف کارکرد بايد شامل يک مصدر فعل، يک مفعول و يک استاندارد مطلوب براي عملکرد باشد.

استاندارد عملکرد

هدف از نت، تضمين ادامه کار تجهيزات مطابق با خواست کاربران است. به اين خواست کاربران، حداقل استاندارد عملکرد مي گويند. در طراحي سيستم ها، معمولاً تجهيزاتي با ظرفيت بيشتر از حداقل استاندارد استفاده مي شود.

در نتيجه دو نوع عملکرد مي توان تعريف نمود:

 • عملکرد مورد انتظار (آنچه کاربر از تجهيز انتظار دارد که انجام دهد)
 • توانايي ذاتي (آنچه تجهيز مي تواند انجام دهد)

نگهداري و تعميرات يک تجهيز تنها مي تواند تجهيز را تا حد توانايي ذاتي آن بازسازي نمايد.

براي اينکه يک تجهيز قابليت نت داشته باشد، عملکرد مورد انتظار از تجهيز بايد در محدوده توانايي هاي ذاتي آن باشد.

براي تعيين اين موضوع، نه تنها بايد از توانايي هاي ذاتي تجهيز آگاه باشيم، بلکه بايد دقيقاً بدانيم در شرايط عمليات مورد نظر، حداقل عملکرد مورد نظر کاربر دقيقاً چيست؟

براي تشريح کارکردهاي تجهيزات، از حالت مصدري استفاده مي کنيم. به طور مثال، کارکرد يک پمپ که قرار است با سرعتي خاص، سيالي را پمپاژ کند به اين صورت مطرح مي شود: پمپ نمودن آب از مخزن X به Y، با سرعتي بيش از N ليتر در دقيقه.

بنابراين طريقه درست بيان کردن کارکردها عبارت است از: مصدر+مفعول+استاندارد عملکرد مطلوب

گاهي اوقات به جاي يک استاندارد عملکرد، چند استاندارد عملکرد بيان مي شود. مانند: گرم نمودن 500 کيلوگرم از محصول 1 از دماي محيط تا نقطه جوش در يک ساعت.

معمولاً استانداردهاي عملکرد، کمّي هستند؛ اما برخي مواقع از استانداردهاي عملکرد کيفي استفاده مي شود. زيرا در اين موارد کمي سازي غيرممکن است، براي مثال کارکرد اصلي رنگ معمولاً قابل قبول به نظر رسيدن است.

شرايط عمليات

يکي از تعاريف RCM، آن را فرآيندي براي تعيين الزامات نگهداري و تعميرات تجهيزات در شرايط عملياتي تعريف مي کند. بنابراين شرايط عملياتي نقش بسيار مهمي در تحليل RCM از نظر تاثيرگذاري بر فرآيند فرمول بندي استراتژي نت دارد.

وقتي فردي شروع به استفاده از RCM براي تجهيز يا فرآيندي مي کند، بايد اطمينان يابد که قبل از شروع، درک بسيار روشني از شرايط عمليات به دست آورده است. برخي از شرايط عمليات که مي تواند مورد بررسي قرار گيرد، عبارتند از:

 • پيوسته يا ناپيوسته بودن فرآيند و تاثيرگذاري خرابي يا توقف يک تجهيز بر کل يا قسمتي از فرآيند توليد
 • افزونگي تجهيز، يا وجود جايگزين براي آن
 • وجود الزامات و استانداردهاي کيفي
 • وجود الزامات و استانداردهاي زيست محيطي
 • وجود استانداردهايي براي کنترل خطرات ايمني
 • نحوه چينش و ترتيب شيفت هاي کاري
 • وجود يا عدم وجود موجودي در جريان ساخت
 • زمان تعمير
 • لوازم يدکي
 • تقاضاي بازار
 • تامين مواد اوليه

کارکرد اوليه و ثانويه

سازمان ها، دارايي هاي فيزيکي را براي يک يا دو دليل و به ندرت براي بيش از سه دليل خريداري مي کنند. اين دلايل در شرح کارکردها با کلماتي مناسب تعريف مي شوند. از آنجايي که آنها دلايل اصلي خريد تجهيزات و دليل وجود تجهيزات در کارخانه هستند، کارکردهاي اوليه ناميده مي شوند.

تشخيص کارکردهاي اوليه، معمولاً امري نسبتاً ساده است و نام بسياري از تجهيزات بر اساس کارکرد اوليه آنها تعيين مي شود. براي مثال کارکرد اوليه يک ماشين بسته بندي، بسته بندي نمودن چيزها مي باشد.

از بيشتر تجهيزات انتظار مي رود که به جز کارکردهاي اوليه شان، قابليت انجام يک يا چند کارکرد اضافي ديگر زا نيز داشته باشند که به آنها، کارکردهاي ثانويه گفته مي شود. براي مثال، کارکرد اوليه يک ماشين عبارت است از:

حمل حداکثر 5 سرنشين با سرعتي تا 90 کيلومتر بر ساعت در جاده هاي ساخته شده.

و کارکردهاي ثانويه آن عبارتند از حمل بار يا توانايي نشان دادن سوخت باقيمانده.

کارکردهاي ثانويه مي توانند در خصوص موارد زير، مصداق داشته باشند:

 • سلامت محيط زيستي
 • سلامت ايمني و ساختاري
 • کنترل/ درخود جاي دادن/ راحتي
 • وضعيت ظاهري
 • حفاظت
 • اقتصادي بودن/ راندمان
 • کارکردهاي غيرضروري.

منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:22 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

خلاصه کتاب نگهداری و تعميرات بر مبنای قابليت اطمینان- نوشته جان موبری- ترجمه دکتر زواشکيانی

بخش 2 از فصل يک- مقدمه ای بر RCM

کارکردها و استانداردهای عملکرد

در شروع فرآیند RCM باید دو کار انجام داد:

ü      کاربران از تجهیزات چه انتظاری دارند؟

ü      اطمینان از توانایی انجام خواسته کاربران توسط تجهیز

باید بدانیم که آنچه کاربران از تجهیزات انتظار دارند، می تواند به دو دسته تقسیم شود: کارکردهای اولیه و کارکردهای ثانویه.

حدود یک سوم زمان اجرای فرآیند RCM مرتبط با این مرحله می باشد.

شکست های کارکردی:

شکست (خرابی)، اتفاقی است که می تواند تجهیز را از عملکرد مطابق با استاندارد مورد نیاز کاربرانش بازدارد. تعریف انواع ممکن شکست­ها، در فرآیند RCM در دو مرحله انجام می شود:

        شناسایی چگونگی شرایط در وضعیت شکست

    پرسش در خصوص اینکه چه پیش آمدهایی می توانند باعث ایجاد وضعیت شکست شوند؟

    به دلیل اینکه در هنگام بروز این شکست ها، تجهیز قادر به انجام یک کارکرد با مشخصه های استاندارد آن نیست، به این شکست ها، شکست کارکردی گفته می شود.

 

حالات شکست:

پس از شناسایی شکست های کارکردی، لازم است تمامی پیش آمدهایی که به طور معقولی ممکن است باعث وقوع هر کدام از انواع خرابی ها شوند مشخص شوند.

اثرات شکست:

در گام بعدی از فرآیند RCM، باید تعیین کنیم که در زمان وقوع هر کدام از حالات شکست چه اتفاقاتی رخ می دهد. این تشریح اثرات شکست باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص حالت شکست باشد.

پیامدهای شکست:

شکست های احتمالی شناسایی شده، می توانند منجر به آثار متفاوتی شوند. اگر یک شکست منجر به پیامدهای خطرناکی شود، زمان و انرژی بیشتری برای اجتناب از رخداد آن صرف می شود.

یکی از نقاط قوت RCM، انجام فعالیت های پیشگیرانه و پیش بینانه روی تجهیزات، بر مبنای میزان پیامدهای خرابی آنها می باشد، نه خود خرابی.

انواع پیامدهای خرابی تجهیزات:

پیامدهای شکست پنهان/ پیامدهای زیست محیطی و ایمنی/ پیامدهای عملیاتی/ پیامدهای غیرعملیاتی.

انواع تکنیک های مدیریت شکست:

تاکید بر مدیریت شکست، به معنای تمرکز بر فعالیت های ارزش افزا و اجتناب از اتلاف وقت برای فعالیت های کم تاثیر می باشد. انواع تکنیک ها در این حوزه عبارتند از: فعالیت های پیش اقدام/ اقدامات پیش فرض.

فعالیت های پیش اقدام:

تفکر سنتی نت بر این عقیده بود که برای افزایش دسترسی به تجهیزات باید نت دوره ای انجام داد. زیرا الگوی خرابی تجهیزات از نموداری مانند شکل 1 تبعیت می کنند.

DIAGRAM1 RCM

شکل1

این مدل برای تجهیزات ساده و برای برخی از اقلام پیچیده تر ولی دارای برخی حالات شکست غالب، معتبر است. اما در حال حاضر، تجهیزات بسیار پیچیده تر از گذشته هشتند. مطالعات نشان داده الگوی رفتار خرابی تجهیزات به شکل های بسیار متنوعی همانند شکل 2 بوده و نمی توان به سادگی رفتار تمامی تجهیزات را همانند شکل 1 در نظر گرفت.

 

DIAGRAM2 RCM

شکل2

مطالعات در خصوص هواپیماهای تجاری نشان داده که 4% اقلام از الگوی A، 2% از الگوی B، 5% از الگویC، 7% از الگوی D، 14% از الگوی E، و حداقل 68% از الگوی F تبعیت می کنند. در نتیجه جمله زیر در حال حاضر مقبول نیست:

هر چه تعمیرات اساسی بیشتر انجام شود، احتمال شکست نیز بیشتر کاهش می یابد.

اثبات نقصان این گزاره باعث حرکت سازمان ها به سمت تکنیک های جدیدتر مدیریت خرابی ها شده است. بنابراین، فعالیت های پیشگیرانه به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

      فعالیت های بازسازی زمانبندی شده

      فعالیت های از رده خارج کردن زمانبندی شده

      فعالیت های اقتضایی زمانبندی شده (CBM)

اقدامات پیش فرض: سه دسته اقدامات پیش فرض در RCMاستفاده می شوند:

       جستجوی شکست

       بازطراحی

       نت زمان بندی شده

در فرآیند RCM، در حالت عادی سعی بر آن است که یکی از اقدامات سه گانه فوق الذکر، برای مهار و کنترل (در واقع مدیریت خرابیها) استفاده شود. اما در صورتی که طی فرآیند RCM، نتوانیم برای برخی خرابیها یکی از اقدامات سه گانه را پیشنهاد کنیم، چه باید کرد؟ در این گونه مواقع، که فعالیت های پیش اقدام از نظر فنی توجیه پذیر نبوده و به صرفه نیستند، باید اقدامات پیش فرض را مدنظر قرار داد.

برنامه ریزی، نقش بسیار مهمی در فرآیند RCM، جهت تعیین تجهیزاتی که باید تحلیل شوند و منابع مورد نیاز دارد. ترکیب گروه های مجری RCM به شکل زیر می باشد:

RCM TEAM

نتایج اجرای RCM در نمودار زیر نشان داده شده است:

 

RCM RESULT1

 

دستاوردهای RCM:

ایمنی و سلامت زیست محیطی بیشتر، عملکرد بهبودیافته عملیات، نت اثربخش، عمر مفید بیشتر تجهیزات، ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع، انگیزش بهتر کارکنان و کار گروهی بهتر.


منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:21 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

بخش 1 از فصل يک- مقدمه ای بر RCM

     مروری بر تاريخچه تغييرات در سياست های نت که در يک نگاه کلی به سه نسل قبل از جنگ جهانی اول، دوره جنگ جهانی دوم، و اواسط دهه 1970 به بعد تقسيم شده است.

 مرور کلی اين سه نسل نشان دهنده روند رو به رشد انتظارات جهت کاهش هزينه­های عملياتی سازمان می­باشد.

 پژوهش­های جديد در حوزه نحوه رفتار انواع خرابی های تجهيزات، نشان داد که بسياری از باورها در اين باره غلط بوده و اساسی ندارد. بدين معنی که در اکثر موارد ارتباط معناداری بين عمر تجهيزات و احتمال خرابی آنها وجود ندارد. اين موضوع تمامی باورهای قبلی (قبل از 1970) را در خصوص رفتار خرابی تغيير داد.

از سال 1970 به بعد، مفاهيم جديدی در حوزه نت ايجاد و تکنيک های کاری جديدی ابداع گرديد. افزايش نقش قابليت اطمينان در طراحی تجهيزات، رويکرد طراحی با نگرش تعميرپذيری، افزايش نگرش های مشارکتی در تفکرات مديريتی، تکنيک های تحليل بحرانيت و FMEAاز جمله اين مفاهيم جديد بوده اند. در همين دوره زمانی گرايش به سمت تکنيک های پايش وضعيت و نت هوشمندانه افزايش يافت.

با ابداع روشهای جديد، چالش های جديدی نيز به وجود آمد. يکی از مهم ترين چالش­ها، تحليل هزينه- فايده به منظور تصميم گيری در خصوص استفاده يا عدم استفاده از تکنيک های مختلف نت می باشد. زيرا در صورت تصميم گيری اشتباه، هزينه های تحميل شده به سازمان، از عدم اجرای سيستم نت بيشتر خواهد بود.

به دليل حساسيت های بالای صنعت هواپيمايی تجاری، نت همواره از اهميت بالايی برخوردار بوده است. چون اين صنعت، نياز به قابليت اطمينان بسیار بالايی دارد که از طريق سيستم نت قابل اتکا و قوی قابل حصول می باشد. با بروز حوادث مختلف، اين صنعت به اين باور رسيد که همانگونه که انجام دقيق و درست فعاليت های نت مهم است (کارايی)، انتخاب و توصيه­ی فعالطت های درست (اثربخشی) نيز اهميت بسيار دارد.

تحقيقات گسترده در صنعت هواپیمايی، منجر به ابداع فرآيندی جهت تصميم گيری در خصوص انتخاب فعاليت های درست برای اجرا در حوزه نت شد که در داخل صنعت به MSG3 و در خارج از آن به RCM شهرت يافت.

انجمن مهندسان خودروی آمريکا، استانداردی به نام SAE JA 1011را ارائه داد که به تشريح گام های اجرايی فرآيند تصميم گيری در خصوص سياست بهينه نت می پردازد.

کتاب RCM نوشته جان موبری، بر اساس گام های مطروحه در اين استاندارد تدوين شده و آنها را تشريح می کند.

هر تجهيز (دارايی فيزيکی)، به دليلی مورد استفاده قرار می گيرد، و به عبارت ديگر قرار است کارکردی داشته باشد. پس اگر ما تجهيزی را نگهداری و تعمير می کنيم، می خواهيم وضعيتی را حفظ کنيم که در آن وضعيت، تجهيز قادر به ادامه آنچه کاربرانش می خواهند باشد.

تعريف رسمی نت بر مبنای قابليت اطمينان: نت بر مبنای قابليت اطمينان، فرآيندی است برای تعيين آنچه بايد انجام شود تا ادامه فعاليت دارايی فيزيکی در انجام آنچه کاربرانش در شرايط عملياتی موجود می­خواهند- تضمين شود.

گام های اصلی فرآيند RCM:

 • کارکردها و استانداردهای عملکرد مربوط به تجهيز در شرايط عملياتی موجود چيست؟
 • به چه صورت هايی ممکن است تجهيز از انجام کارکردهايش بازايستد؟
 • چه چيزی باعث وقوع هر کدام از شکست ها (خرابی های) کارکردی می شود؟
 • در زمان وقوع خرابی چه اتفاقاتی رخ می دهد؟
 • هر شکست از چه نظری اهميت دارد؟
 • برای پيش بينی يا پيش گيری از هر شکستی چه می توان کرد؟
 • چه بايد کرد؛ در صورتی که نتوان فعاليت کنشگرانه­ی (Proactive) مناسبی پيدا کرد؟

در ادامه اين کتاب تمام مراحل 7 گانه فرآيند فوق، تشريح خواهند شد.


منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

تاريخ : جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ | 0:19 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

کتاب الگوبرداري از بهترين تجربيات در مديريت نگهداري و تعميرات

تری وايرمن در این کتاب به ارائه چک ليست جامعی برای مميزی نگهداری و تعميرات در سازمان ها می پردازد.

تاليف: تري وايرمن

مترجمين: دکتر عليرضا معيني- گلبابک راوشي- فاطمه زينالي

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران

سال 1385

در اين کتاب، نويسنده با استفاده از تجربيات ارزنده خود در حوزه نت، ضمن بررسي تعداد زيادي از شرکت هاي مختلف توليدي و خدماتي مختلف به ارائه الگويي جهت هدايت سازمان هايي که به دنبال راهنمايي در حوزه نت مي باشند، مي پردازد.

اين الگوها مي توانند براي ارزيابي وضعيت نگهداري و تعميرات در هر سازماني مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين، در صورتي که مايليد با خط کشي ميزان کارايي و اثربخشي سيستم نت مستقر در شرکت خود را اندازه بگيريد، مي توانيد از چکليست ارائه شده در اين کتاب استفاده نماييد.

در فصل اول اين کتاب، تحت عنوان آناليز مديريت نگهداري و تعميرات، نويسنده به ارائه چک ليست جامعي جهت ارزيابي سيستم نت سازمان مي پردازد. اين چک ليست در 16 سرفصل و 160 سوال شامل موارد زير مي باشد:

1- سازمان هاي نت

2- برنامه آموزشي در نت

3- دستور کارهاي نت

4- برنامه ريزي و زمان بندي نت

5- نت پيشگيرانه

6- خريد و انبار

7- اتوماسيون نت

8- ميزان درگيري تجهيزات/ عمليات

9- گزارش گيري نت

10- نت پيشگويانه (پيش بينانه)

11- مهندسي قابليت اطمينان

12- فعاليت هاي عمومي نت

13- بهينه سازي مالي

14- بهبود مداوم مراقبت از دارايي ها

15- قراردادهاي نت

16- مديريت اسناد

در آخر اين فصل، نويسنده تجربيات مربوط به اندازه گيري امتيازات مربوط به 100 شرکت را ارائه داده و بدين ترتيب خواننده مي تواند با مقايسه سازمان خود با اين امتيازات ميانگين، پي به وضعيت سيستم نت خود بَرَد.

در فصل دوم، نکاتي در خصوص الگوبرداري ارائه مي شود. در ساير فصول اين کتاب، نويسنده هر کدام از حوزه هاي شانزده گانه چک ليست را مورد بررسي و تشريح جزئي قرار مي دهد. يک فصل نيز در انتها به صورت کامل به معرفي نگهداري و تعميرات در کلاس جهاني مي پردازد.


منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:25 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

کتاب نگهداری و تعميرات بر مبنای قابليت اطمينان

نويسنده: جان موبری                               مترجم: علی ذواشکيانی، رضا آزادگان                        ناشر: آريانا قلم

تعداد صفحات: 608 صفحه

 

اين کتاب، جزو اولين کتبی است که به صورت جامع روش RCM را در قالب کاربری صنعتی (عام) مطرح کرده است. توضيح اينکه، اين روش ابتدا از حوزه صنعت هوايی شروع شده است. تا مدتی نيز قابل کاربرد در کل صنايع نبوده است. اما با تلاش های افرادی مانند موبری، راه برای کاربری عام اين روش در سراسر صنابع هموار گرديد.

اين کتاب، از مراجع اصلی آموزش RCM بوده و به شيوه ای مناسب و کامل، روند کلی اجرا و همچنين چالش های احتمالی هر مرحله از اجرای روش را تشريح نموده است.

سرفصل های کتاب عبارتند از: مقدمه/ کارکردها/ شکست های کارکردی/ FMEA/ پيامدهای شکست/ نت پيش اقدام (پيشگيرانه)/ نت پيش اقدام (پيش گويانه)/ فعاليت های جستجوی شکست/ دياگرام تصميم گيری RCM/ تحليل آماری و اطلاعات شکست/ به کارگیری فرآیند RCM/ دستاورهای RCM/ تاریخچه کوتاهی از RCM

در انتهای کتاب نيز به صورت مبسوط انواع تکنيک های پايش وضعيت تشريح شده است.


منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:24 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

کتاب مديريت نگهداری و تعميرات و قطعات يدکی (Maintenance And Spareparts Management)

مولف: P.Gopal Arkishnan و A.K.Banerji

انتشارات: Prentice Hall

سال نشر: 2006

 

اين کتاب با رويکرد مديريتی و سيستماتيک به معرفی نت از زوايای مختلف می پردازد.کتاب حدود 390 صفحه مشتمل بر  40 فصل در قالب دو بخش کلی به نام های مديريت نت و مديريت قطعات يدکی می باشد.

بخش مديريت نت دربرگيرنده مباحثی شامل چالش های مديريت نت، اهداف و عملکرد نت، سازماندهی نت، سيستم های نت (انواع روشهای نت)، طراحی سيستم های نت، مقايسه نت پيشگيرانه و وضعيتی، ابزارهای تست غيرمخرب، نت جامع بهره ور، نت برنامه ريزی شده جامع، نت فرصتی، تحليل شبکه نت، بازرسی و روغنکاری، کاليبراسيون و کيفيت، آموزش نت، مديريت ايمنی، کامپيوتر در نت، بودجه نت، بهره وری، نمونه گيری کار، ذخيره انرژی از طريق نت پيشگيرانه،تصميم گيری در خصوص سرمايه گذاری روی تسهيلات و محاسبات هزينه ای چرخه عمر و ارزيابی مديريت نت می باشد. 

بخش مديريت قطعات يدکی نيز دربرگيرنده مباحثی چون؛ سناريوهای مديريت قطعات هندی، مطالعات روی عمليات قطعات يدکی، رويکرد کاهش هزينه قطعات، روش کنترل موجودی از طريق music-3d، کيفيت و قابليت اطمينان قطعات يدکی، تامين قطعات يدکی، مديريت انبارداری و لجيستيک، بازاريابی و قيمت گذاری قطعات يدکی، خدمات پس از فروش، موجودی قطعات چندپله ای، مديريت قطعات يدکی منسوخ، کنترل موجودی قطعات يدکی، قطعات يدکی نگهداری و تعميرات، شبيه سازی برنامه ريزی قطعات، قطعات يدکی برای اطمينان (موجودی اطمينان)، قطعات تعميرات کلی (overhaul)، رسيدگی به وضعيت تجهيزات و قطعات، سيستم های اطلاعاتی برای قطعات يدکی، سازمان و ارزيابی عمليات قطعات، دو مطالعه موردی در خصوص مديريت موجودی در سازمان های هندی.

نکته: کسانی که آقای دکتر احمد عرب شمالی را می شناسند يا در کلاس های ايشان (مبانی نت) شرکت داشته اند، اسم بنرجی را بسيار شنيده اند. در هر صورت اين کتاب يکی از منابع بسيار خوب برای مطالعه در حوزه نگهداری و تعميرات می باشد. مطالب فوق از چاپ پنجم کتاب بوده که از طريق آقای دکتر عرب شمالی در اختيار سايت نگهداری و تعميرات ايرانی قرار گرفته است.  

 منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:23 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

کتاب اصول نگهداری و تعميرات

مولف: R.Keith Mobley, Larry Chastain

مترجم: مهندس حسين قلی زاده

ناشر: نشر طراح

 

صفحات: 456 صفحه

اين کتاب ترجمه کتاب Maintenance Fundamental است که در سال 2004 منتشر شده است. مباحث اين کتاب عبارتند از:

1- تأثير نت

2- نيازهای اساسی در نت پيشگيرانه موثر

3- طراحی برنامه نت پيشگيرانه

4- طرح ريزی و زمان بندی

5- نت پيشگيرانه زمان بندی شده

6- وظايف و نقش های مهندس نت

7- ابزارهای دستی

8- اتصالات

9- روغنکاری

10- هم محوری شفت ها

11- بالانس روتور

12- ياتاقان ها

13- آب بندها

14- دستگاه های تسمه دار

15- دستگاه های زنجيردار

16- کوپلينگ ها

17- کلاچها و ترمزها

18- چرخدنده ها و گيربکس ها

19- کمپرسورها

20- شيرهای کنترل

21- نقاله ها

22- فنها، دمنده ها و سيلان دهنده ها

23- گردگير ها

24- پمپ ها

25- تله بخارها

فصول 8 تا 25، به صورت فنی و نيمه تخصصی به معرفی انواع سيستم های مکانيکی پرداخته و انواع سرويس های پيشگيرانه قابل انجام روی آنها را مطرح می نمايد. همچنين عيب يابی اين تجهيزات نيز به صورت عمومی معرفی شده است.

 منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:22 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

 تاليف: دکتر نظام الدين فقيه

چاپ دوم: 1375

ناشر: نويد شيراز

همانگونه که از عنوان کتاب بر می آيد، نويسنده ديدگاه سيستماتيک قوی (حداقل در زمان نگارش کتاب) در حوزه نت نداشته و تخصص او بيشتر در حوزه فنی نت بوده است.  دليل اين مدعا، هم تقدم واژه تعمير بر نگهداری است که معمولا رويکرد مهندسان فنی ما می باشد، و هم تاکيد بر جنبه مهندسی نت می باشد.

 

با مطالعه کتاب نيز مشخص است که نويسنده بر مباحث محاسبات قابليت اطمينان، تعميرپذيری و ساير مسائل محاسباتی در حوزه نت تاکيد می نمايد.

از جمله مباحث اين کتاب عبارتند از:

 • تحليل آماری
 • قابليت اطمينان
 • قابليت نگهداری
 • تعويض قطعات
 • تعويض دستگاه ها
 • شبيه سازی نگهداری
 • صف در نگهداری و تعميرات
 • روغنکاری 

منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:12 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

مولف: دکتر علی حاج شيرمحمدی

تعداد صفحات: 496 صفحه

اين کتاب اولين بار در سال 1373 و توسط انتشارات غزل در اصفهان چاپ و توزيع شده است.

 

نقل قولی می گويد که اولين بار اصطلاح «نت» به عنوان سرواژه نگهداری و تعميرات به جای تعميرات و نگهداری توسط آقای دکتر شيرمحمدی و از طريق اين کتاب در ايران رواج يافته است.

اين کتاب برای يادگيری مبانی نت و کسانی که علاقمند به شروع مطالعه در اين حوزه هستند مفيد می باشد. از جمله مباحث اين کتاب عبارتند از:

 • مديريت فنی
 • برنامه ريزی و کنترل در نت
 • مراحل ساماندهی امور نت
 • سطح تمرکز سرويسهای فنی
 • وظايف دفتر برنامه ريزی نت
 • بازرسی های فنی و تعميرات پيشگيری
 • سيستم های اطلاعات مديريتی
 •  انبار قطعات يدکی و لوازم مصرفی نت
 • نکات قابل مطالعه هنگام تصميم گيری در مورد خريد ماشين آلات
 • محاسبات فنی و اقتصادی در مهندسی نت
 • احتمالات و کاربرد آن در نت
 • قابليت اطمينان و شاخص های ارزيابی
 • کاربرد اقتصاد مهندسی در نت
 • کاربرد شبيه سازی در نت
 • کاربرد تئوری صف در نت


منبع: سایت نگهداری و تعمیر ایرانی (نت ایرانی)
برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ | 23:10 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
دانلود کتاب RCM دروازه ایی به سوی کلاس جهانی نت


دانلود کنید.برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM

تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 15:5 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

Sources for Masterclass Delegates

Books:

1. The standard for decisions about when to maintain and what to rpelace: “Maintenance Replacement and Reliability” by Andrew K.S. Jardine and Albert H.C. Tsang,  published by Taylor and Francis, ISBN 0-8493-3966-9

2. General overview of Maintenance Excellence:  “Uptime – Strategies for Excellence in Maintenance Management” by John Dixon Campbell and Jim Reyes-Picknell, published by Productivity Press:  ISBN 1-56327-053-6.  Make sure you get the second edition.

3. More advanced book on Maintenance Excellence:  “Maintenance Excellence – Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions” edited by John Campbell and Andrew Jardine, published by Marcel Dekker, ISBN 0-8247-0497-5

4. Maybe the best overall book on Maintenance:  “Maintenance” by Jasper L. Coetzee, published by Maintenance Publishers, PO Box 14198, Hatfield 0028, South Africa.  No ISBN. www.maintenance.co.za.  Available from Amazon.com

5. The most popular text on Reliability Centred Maintenance:  “RCM II – Reliability Centered Maintenance” by John Moubray, published by Industrial Press, ISBN 0-8311-3078-4

6. Another good text on RCM: “Reliability Centered Maintenance” by Anthony M. Smith, published by McGraw-Hill,  ISBN 0-07-059046-X

7. Performance Indicators:  “Developing Performance Indicators for Managing Maintenance” by Terry Wireman, published by Industrial Press, ISBN 0-8311-3080-6

8. More advanced text “ Planning and Control of Maintenance Systems” by  Duffuaa, Raouf and Campbell, published by Wiley, ISBN 0-471-17981-7

9. Bloch and Geitner: Practical Machinery Management for Process Plants; Butterworth Heineman, Woburn Mass.

10. Reliability-Centered Maintenance, F. Stanley Nowlan, Howard F. Heap.  This work was performed by United Airlines under the sponsorship of the Office of Assistant Secretary of Defense (Manpower, Reserve Affairs and Logistics) 1978

Magazines:

1. PEM – Plant Engineering and Maintenance – monthly, editor Robert Robertson, rrobertson@clbmedia.ca, circulation manager Jean Bilkey, jbilkey@clbmedia.ca

2. Maintenance Technology -  monthly, on-line subscription site www.mt-online.com.

3. Plant Services – monthly — www.plantservices.com

Websites:

1. For good information on Reliability Technology – www.omdec.com

2. To subscibe to a free monthly newsletter on Maintenance topics – www.asset-management-solutions.com

3. Some neat papers on CMMS and related topices – www.datatrak.ca

4. Good benchmaking discussion – www.maintenancebenchmarking.com

5. For a free regular newsletter on a wide variety of Maintenance subjects – Reliability Centre – tohanlon@reliability.com ; www.reliability.com

6. Plant reliability www.reliabilityweb.com

7. Machinery Information Management Open Systems Alliance – www.mimosa.org

8. Open Systems Alliance for Condition Based Maintenance – www.osacbm.org

9. www.Maintenanceworld.com

10. Society for Maintenance and Reliability Professionals – www.smrp.org

11. Society of Tribologist and Lubrication Engineers – www.stle.org

12. Shock and Vibration Information Analysis Centre – www.saviac.xservices.com

13. Maintenance Research — www.gartner.com; www.arcweb.com

Let me know if you have any difficulty accessing these sources – or if you have any other sources that you think should be shared.

Further Education in Maintenance – send me an email for an introduction to:

1.University of Toronto Masters and PhD in Mechanical Engineering and Maintenance

2. Monash University, Australia – Masters in Maintenance via Distance Learning

Ben Stevens  Ben@omdec.com


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت , معرفی سایت در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:20 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
نام کتاب :RCM : Gateway to World Class Maintenance

نویسنده: Anthony M. Smith, Glenn R. Hinchcliff

تعداد صفحه :۳۶۱

ویرایش : ۲۰۰۴

نوع فایل : پی دی اف PDF

حجم فایل : ۹٫۲۵ مگابایت

لینک دانلود

پسورد فایل : www.mkms.ir

 

منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:15 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
نام کتاب :Lean TPM handbook

نویسنده: Nick Rich Dennis McCarthy

تعداد صفحه :۲۱۲

ویرایش : ۲۰۰۴

نوع فایل : پی دی اف PDF

حجم فایل : ۶٫۶۳ مگابایت

لینک دانلود

پسورد فایل : www.mkms.ir


 منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , نت ناب , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:14 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
نام کتاب : Vibration Fundamentals

نویسنده: R. Keith Mobley

تعداد صفحه :۲۹۹

ویرایش : ۱۹۹۹

نوع فایل : پی دی اف PDF

حجم فایل : ۱۳ مگابایت

لینک دانلود

پسورد فایل : www.irantpm.ir


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:12 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

کتاب “چگونه مراقب وضعیت ماشین آلات دوار باشیم؟ (آنالیز ارتعاشات و ترایبولوژی)” از اینجا دانلود کنید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:9 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

چندی قبل کتاب An introduction to predictive maintenance یکی از کتابهای مفید و نادر در زمینه نت پیشگویانه است ، را معرفی کردم و امکان دانلود آن را برای دوستان مهیا کردیم نویسنده این کتاب مفید آقای  R. Keith Mobley است. پیرو این مسئله همکار و دوست گرامی آقای مهندس غلامرضا کاظمی به ترجمه فصل اول این کتاب پرداخته است و فایل پی دی اف این ترجمه را در اختیار تمامی همکاران نت قرارداده اند . ضمن تشکر از ایشان توصیه می شود این فایل را از اینجا دانلود کنید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , نت پيشگويانه PdM , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:5 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

می توانید این کتاب مفید را از اینجا دانلود نمائید و موفق باشید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , استانداردسازی , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 9:0 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

این کتاب Maintenance systems and documentation را در مطالب قدیمی معرفی شده بود.

لینک در ادامه ... بروید راحت دانلود کنید.


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , استانداردسازی , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 8:54 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

کتاب Predictive Maintenance of Pumps Using Condition Monitoring که ۱۸۱ صفحه نوشته Ray S. BeebeRaymond S. Beebe می باشد تقدیم خوانندگان سایت می شود.

این کتاب را با سپاس از تمامی دوستان فوق و آقای مهندس کاظمی از اینجا دانلود کنید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 8:52 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

هندبوک کمپرسور ها نوشته Paul C. Hanlon در حدود ۷۴۰ صفحه به حجم حدود ۱۱ مگابایت می باشد مشخصات این هندبوک را می توانید از اینجا ببینید. این هندبوک اطلاعات کاربردی و تئوری بسیار زیادی دارد و برای حوزه نگهداری و تعمیرات و طراحی کمپرسور های کاربرد خوبی دارد هندبوک کمپرسورها را دانلود کنید.(فایل به صورت زیپ شده است)


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 8:49 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
این کتاب ۳۵۶ صفحه است.

کتاب را از اینجا دانلود کنید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 8:48 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

نام اصلی این هندبوک Electrical Equipment Handbook – Troubleshooting and Maintenance می باشد و چاپ آن مربوط به ۲۰۰۴ است محتوی این هندبوک بسیار برای پرسنل نت در حوزه برق مناسب است و در خصوص اکثر تجهیزات نمودارهای ، جداول و اقدامات نگهداری و تعمیرات را تشریح کرده است.نزدیک ۵۰۰ صفحه می باشد و حجم فایل حدود ۶٫۶ مگابایت است .آمازون این کتاب ۱۱۰ دلاری را ۷۴ دلار می فروشد و گوگل در مورد این کتاب اینطوری نوشته است.

این کتاب را می توانید دانلود کنید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 8:46 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
تهیه و توسعه خصوصیات در دسترس عموم  (PAS) توسط مؤسسه مدیریت دارایی رهبری شده و با همکاری مؤسسه استاندارد بریتانیا (BIS) و با کمک مجموعه‎ای از سازمان‎ها و افراد دیگر انجام می‎شود.
استاندارد PAS 55 درباره بهینه سازی مدیریت دارایی‎های فیزیکی می‎باشد. این استاندارد در دو بخش تهیه شده و شامل تعاریف واضحی از دارایی‎ها و همچنین ۲۸ ویژگی مورد نیاز برای پایه ریزی و بررسی ایجاد بهینه سازی و هم چنین سیستم مدیریت دوره عمر کلیه انواع دارایی‎های فیزیکی می‎شود. این بخش شامل دو بخش کلی می‏باشد که بخش اول عمدتا به تعاریف و بخش دوم عمدتا به تعیین استراتژی‎ها می‎پردازد.

در مورد  استانداردpas 55  بیشتر بدانید.

در مورد استاندارد های موسسه بریتانیا BIS بیشتر بدانید.


منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 8:41 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
استاندارد ایزو ۱۷۳۵۹ راهنمای خوبی برای پایش وضعیت تجهیزات سازمان می باشد این استاندارد را دانلود کنید.
در این استاندارد فلوچارت بسیار خوبی در خصوص پیاده سازی و اجرای پایش وضعیت تجهیزات در صفحه ۹ ارائه شده است که راهنمای بسیار جالب و خوبی در پیاده سازی نت پیش بینانه PdM است تقریبا معادل همین فلوچارت تنها با کمی تغییرات و اصلاح برای کاربردی شدن آن در مشاوره های نگهداری و تعمیرات در حوزه نت پیش بینانه بهره می بریم.

 منبع: سایت نت بهره‌ور فراگیر، مهندس جلالی


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , نت پيشگويانه PdM , نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت CBM , پایش وضعیت CM , معرفی کتاب در زمینه نت

تاريخ : سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ | 9:58 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |

 

واحد تعمیرات از واحدهای مهم در همه صنایع می باشد که در آن تمامی تجهیزات از جمله پمپ و  کمپرسور و توربین تعمیر و نگهداری می شوند. از جمله چیزهایی که در تعمیرات و نگه داری بسیار مهم است پیش بینی خرابی ها قبل از اتفاق افتادن آنهاست برای این کار در پمپ و کمپرسور و توربین ارتعاشات آن را بررسی میکنند و از روی آن پیش بینی لازم را انجام می دهند. این کتاب شامل مباحث زیر است:

مانیتورینگ ارتعاش، بازرسی بصری، آنالیز ارتعاشات، منابع ارتعاش، تئوری ارتعاش، ترموگرافی، تجهیزات مادون قرمز، ترایبولوژی، آنالیز روغن روانکار، نت کلاس جهانی، CM

 

passwordپسورد فایل : www.book.lianportal.com یا www.lianbooks.com

download لینک دانلود کتاب


برچسب‌ها: نگهداری و تعمیرات نت , نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت CBM , نت پيشگويانه PdM , معرفی کتاب در زمینه نت , پایش وضعیت CM

تاريخ : سه شنبه نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:0 | نویسنده : سید مجتبی حسنیان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.